Żegnaj szkoło, witajcie wakacje! Zakończenie roku szkolnego w bielawskich szkołach

W środę 19 czerwca, uczniowie bielawskich szkół, podobnie jak uczniowie w całej Polsce, zakończyli rok szkolny 2018/2019. Burmistrz Bielawy uczestniczył tego dnia w uroczystych apelach w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum, Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima z Oddziałami Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum.
Szczególnym akcentem rozpoczęły się w tym roku apele w SP 4 oraz SP 10, ponieważ dyrektorzy tych placówek kończą swoją misję na stanowiskach menadżerów szkół. Przypomnijmy bowiem, że na początku czerwca br. odbyły się konkursy, w efekcie których, w SP 4 dotychczasową panią dyrektor Elżbietę Niemczyk, która nie zdecydowała się na kontynuację pracy w charakterze dyrektora, zastąpi na tym stanowisku pani Monika Stachowska, natomiast w SP10 – następcą pana Dariusza Spychalskiego, który odchodzi na emeryturę, będzie pani Beata Lis. Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz szkoły, przekazał tego dnia na ręce ustępującej kadry, burmistrz Andrzej Hordyj.
Apele, tradycyjnie rozpoczęły się hymnem państwowym, po którym nastąpiły liczne gratulacje i wyróżnienia dla uczniów i nauczycieli. Każda ze szkół, przygotowała również ciekawy program artystyczny. Po apelu, uczniowie udali się do klas na rozdanie świadectw. Teraz, pozostaje już tylko, życzyć wszystkim udanych, bezpiecznych wakacji!