Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

3.705 dzierżoniowskich uczniów rozpoczęło dziś wakacje! Najlepsi i najaktywniejsi odebrali oprócz świadectw na zakończenie roku także nagrody i stypendia.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Dzierżoniów rok szkolny ukończyło 2.361 uczniów, w tym 278 gimnazjalistów. Natomiast w szkołach niepublicznych zakończenie zajęć edukacyjnych świętowało 231 uczniów, w tym 32 gimnazjalistów. Do tego dochodzą jeszcze przedszkolaki w liczbie 1.113.
W tym roku szkolnym z uczniami pracowało 355 nauczycieli, w tym 260 w placówkach publicznych.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 aż 389 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce dla uczniów kl. IV-VIII oraz uczniów klas gimnazjalnych. Stypendia sportowe trafiły do 73 uczniów w tym przedziale wiekowym.

Za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe burmistrz nagrodził 4 uczniów kończących klasy gimnazjalne statuetkami „Złotego Smoka Edukacji” i nagrodą w wysokości 700 zł. „Srebrne Smoki Edukacji” w wysokości 500 zł otrzymało 9 uczniów kończących szkołę podstawową. Sypendia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymało 10 uczniów.