Zajęcia spawalnicze w firmie Lincoln Bester

W dniu 23 maja 2019r., w ramach zajęć praktycznych, uczniowie III klasy technik mechanik Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie uczestniczyli w całodniowym szkoleniu w firmie Lincoln Electric Bester z zakresu podstaw spawalnictwa. Zajęcia odbyły się w bardzo ciekawej formie.

W pierwszej części szkolenia uczniowie zapoznali się z produktami przedsiębiorstwa, planem rozwoju, nowymi trendami w spawalnictwie oraz technologią spawania. W drugiej części po instruktażu uczniowie przebrani w ubrania ochronne, mogli praktycznie przećwiczyć różne metody spawania: MMA, MAG i TIG. Po trudach spawania uczniowie otrzymali atrakcyjne upominki.

W trzeciej części szkolenia, przy sytym obiedzie mogliśmy porozmawiać o dalszym samorozwoju uczniów w zakresie spawania – wielu z nich odkryło w sobie nowe talenty. Uczniowie wysoko ocenili jakość zrealizowanych zajęć i wyrazili chęć uczestnictwa w następnych tego typu szkoleniach.

Szkolenie poprowadził Pan Jarosław Polowczyk, któremu bardzo dziękujemy.

Jest to jedno z wielu, wielu zaplanowanych działań w ramach współpracy szkoły z firmą Lincoln Electric Bester.

Notatkę przygotował

Grzegorz Raganowicz