Wyposażenie dla OSP Piskorzów

Gmina Pieszyce pozyskała na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie dotację celową w kwocie 94 644 zł. Dzięki pozyskanym środkom gminna jednostka otrzyma defibrylator oraz sprzęt hydrauliczny.

Realizacja zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości polegać będzie na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Wkład własny Gminy Pieszyce to zaledwie 1% wartości dotacji czyli kwota 956 zł. Pozostała część środków współfinansowana jest ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.