Wyniki konkursu „Tak dla czystego powietrza w Bielawie”

W czwartek 26 kwietnia w sali teatru robotniczego MOKiS odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym pod hasłem „TAK – dla czystego powietrza”. Wydarzenie zorganizowane było przez Straż Miejską pod patronatem burmistrza Bielawy już po raz drugi, a jego celem było propagowanie działań związanych z ochroną czystości powietrza w Bielawie.

Uroczystość rozpoczęła się od filmu dotyczącego zdrowego stylu życia, szkodliwości spalania śmieci w domowych piecach oraz działań mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dyplomy i nagrody wręczali laureatom konkursu burmistrz Piotr Łyżwa, komendant Straży Miejskiej Grzegorz Nowak oraz kierownik referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Wioletta Wróbel.