Wymiana pieca i remonty w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

Nowy piec, wyremontowane łazienki, sanitariaty oraz szatnie, a także zmodernizowana klasa informatyczna – takie zmiany można od kilku dni zaobserwować w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie komfortu nauki uczniów placówki, aczkolwiek będą także skutkiem zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku.

Wymiana starego, mocno wyeksploatowanego pieca była koniecznością. Urządzenie, oprócz tego, że generowało bardzo duże koszty, często wymagało również napraw. Nowy piec jest ekonomiczny i nowoczesny. Łazienki, jeszcze kilka miesięcy temu – nieestetyczne, teraz zyskały nowy blask. Najważniejszą jednak zmianą, biorąc pod uwagę fakt, że jest to placówka oświaty, która w swojej ofercie posiada szereg zajęć praktycznych, jest nowa klasa informatyczna. Znajduje się w niej kilkanaście stanowisk wyposażonych w nowoczesne laptopy.

Remont łazienek i szatni sfinansowany został w całości przez Cech Rzemiosł Różnych w Bielawie. Na utworzenie nowoczesnej klasy informatycznej bielawskie rzemiosło pozyskało środki zewnętrzne, natomiast zakup pieca w całości sfinansowała gmina Bielawa.