Wstrzymano prace na moście przy ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie

Pracownicy podczas remontu po raz kolejny znaleźli niewybuchy, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Teren jest zabezpieczony przez policję. Na miejsce jadą saperzy z pułku w Brzegu, którzy prowadzili już akcję na początku listopada 2017 roku. Decyzja o ewentualnej ewakuacji zostanie podjęta przez dowódcę patrolu saperskiego po oględzinach.

Od tego uzależniona jest również decyzja o powołaniu przez burmistrza Dzierżoniowa sztabu kryzysowego. Informacje na temat bieżącej sytuacji będą pojawiały się sukcesywnie na stronie Dzierżoniów.pl, fanpage’u Dzierżoniów Miasto i oficjalnym fanpage’u burmistrza Dzierżoniowa.

Aktualizacja 16.30

Uwaga

Ze względu na kolejne materiały wybuchowe, wykryte na moście na ul. Sienkiewicza konieczna jest ewakuacja mieszkańców. Związana jest ona z usuwaniem materiałów wybuchowych. Przez cały czas teren zabezpiecza policja. Nie ma zagrożenia wybuchem, ale takie będzie istaniało podczas podejmowania materiałów wybuchowych przez saperów.

We wtorek rano rusza ewakuacja obszaru wyznaczonego przez sztab kryzysowy.

Czas

Najpóźniej do godziny 9.00 należy opuścić teren objęty ewakuacją. Dotyczy to zarówno mieszkańców, jak i osób korzystających z położonych w tym obszarze instytucji, firm i placówek edukacyjnych.

Ewakuacja jest obowiązkowa. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb, które będą ją przeprowadzały.

Obszar objęty ewakuacją

Zamknięty będzie obszar objęty ulicami Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Świdnicką, do skrzyżowania z ul. Kolejową), Kolejową (od ul. Kościuszki, do ul. Strumykowej), ul. Batalionów Chłopskich, ul. Prochową, ul. Przedmieście i ul. Świdnicką.

Przejezdna będzie ul. Batalionów Chłopskich, ul. Świdnicka, ul. Daszyńskiego, ul. Bielawska, ul. Piastowska, ul Wrocławska, ul. Kościuszki.

Mapka (na dole mapka do pobrania w dużej rozdzielczości)

Praktyczne informacje

Ponieważ saperzy nie są w stanie precyzyjnie oszacować czasu usuwania materiałów wybuchowych należy przygotować się na cały dzień i na wszelki wypadek zabezpieczyć nocleg z wtorku na środę poza miejscem zamieszkania.

Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych leków, dokumentów i przedmiotów pierwszej potrzeby. Pamiętajmy o zwierzętach.

Ważne telefony:

  • Sztab kryzysowy – siedziba Straży Miejskiej Dzierżoniowa – 74 645 08 88 (całodobowy)
  • Policja 997
  • Pogotowie 999

Zapewnienie miejsca pobytu na czas ewakuacji

Mieszkańcy nie mający możliwości zapewnienia sobie miejsca pobytu we własnym zakresie mogą korzystać z pomieszczeń Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, ul .Świdnicka 23 tel. 74 832 30 28.

Rodzice dzieci, z przedszkoli, które znajdują się w obszarze ewakuowanym mogą skorzystać z opieki zapewnionej przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury i pracowników tych przedszkoli.