Współpraca i wsparcie miesięczne na kwotę 1000 zł

Jest nam niezmiernie miło, że możemy się przyczynić w jakikolwiek sposób do pomocy tak wspaniałej organizacji, jaką jest Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE. Dzięki naszym partnerom udało nam się wygospodarować kwotę, którą jesteśmy w stanie co miesiąc przekazać na ich rzecz. Któż na naszym terenie ich nie zna? Zastanawiałam się jakby tu streścić ich działania- no nie da się, Robią tyle, że nie można tego streszczać. Mogą nas wiele nauczyć swoim długoletnim doświadczeniem. A to właśnie łącząc siły, możemy zrobić najwięcej.
Prywatnie najbardziej imponują mi walką o ludzi tzw. de-faworyzowanych . Bo to ta walka jest najtrudniejsza. Czoła trzeba tutaj stawić nie tylko strasznym i podstępnych chorobom, ale także społeczeństwu. I mimo wszystko edukować i uświadamiać to społeczeństwo. Bo jak sami wiemy. To co nieznane, ma wielkie kły.