Współpraca Bielawy z Hronovem

We wtorek 3 kwietnia przedstawiciele władz Bielawy odwiedzili czeskich partnerów w mieście Hronov. Wizyta dotyczyła realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków w Euroregionie Glacensis, tj. obchodów 20-lecia współpracy Bielawy i Hronov.

W ramach obchodów 2 czerwca tego roku planowana jest uroczysta sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyć będą partnerzy czescy. Plan obchodów przewiduje również udział w wydarzeniach kulturalnych na terenie naszego miasta, takich jak wystawa fotograficzna dotycząca efektów współpracy z partnerem, zawody sportowe, występy artystyczne itp. Na ten cel Bielawa pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa łącznie kwotę ponad 88 tysięcy złotych. Za realizację projektu odpowiedzialny będzie Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie.