Wspólnie zadbajmy o naszą okolicę – Akcja bielawskich radnych i wędkarzy

W minioną sobotę, radni Bielawy Marta Masyk, Józef Gajda, Stanisław Janczak, Marek Pyziak, Tomasz Owczarek, Norbert Warchoł, wraz z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Bielawa oraz mieszkańcami po

raz kolejny przeprowadzili akcję „Wspólnie zadbajmy o naszą okolicę”.Tym razem uczestnicy akcji zadbali o porządek na terenie wokół stawu „Cegielna”. Pomimo zimowej aury w ciągu 2 godzin pracy zebrano kilkanaście kilogramów śmieci. Najwięcej było butelek oraz różnego rodzaju opakowań.
– Zgodnie z zapowiedziami kontynuujemy akcję „Wspólnie zadbajmy o naszą okolicę „. Dobrze, że w akcje włączają się kolejne osoby, które uważają że warto edukować poprzez dawanie dobrego przykładu – powiedziała Marta Masyk. Sprzątanie zakończyło się wspólnym ogniskiem. Dodatkowo Bielawscy Wędkarze wkopali tablice informacyjne przy stawie Cegielnia. Niebawem kolejna akcja sprzątana.