Wspólnie dla bezpieczeństwa Bielawian

20 lutego Klub Radnych Niezależnych (Marta Masyk Józef Gajda Stanisław Janczak Marek Pyziak Tomasz Owczarek Norbert Warchoł) i inni przedstawiciele miasta wzięli udział w spotkaniu z bielawskimi policjantami. Spotkanie było kontynuacją nawiązanej współpracy pomiędzy bielawskimi policjantami a radnymi, burmistrzem ,Strażą Miejską , Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Spółdzielnią Mieszkaniową czy MZBM. Spotkanie było okazją do rozmowy o bezpieczeństwie w mieście. Policjanci opowiedzieli zebranym o swojej pracy oraz o podejmowanych działaniach. Radni natomiast przekazali informacje na temat potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Spotkanie pozwoliło również na wymianę spostrzeżeń na temat kwestii bezpieczeństwa w różnych obszarach miasta. Wspóle spotkanie było okazją do wypracowania ważnych celów na przyszłość. W imieniu Klubu Radnych Niezależnych dziękujemy policji z bielawskiego komisariatu za zaproszenie na spotkanie oraz podjętą inicjatywę do wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa Mieszkańców Bielawy.

Marta Masyk
Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależnych