Wspieraj lokalnie – zostaw 1% w Dzierżoniowie

Miasto udostępnia darmową aplikację, dzięki której można rozliczyć swój podatek PIT. Zawiera ona m.in. wykaz organizacji pożytku publicznego wyłącznie z Dzierżoniowa. Aplikacja ta ułatwia przekazywanie 1% dla organizacji działających na rzecz mieszkańców Dzierżoniowa, równocześnie je promując. To przejrzysty i prosty program.

Miasto od lat wspiera lokalne organizacje, stawiając na ideę przekazywania im jednej setnej podatku dochodowego. W okresie rozliczeń naszych dochodów na stronie miasta, jego kontach społecznościowych i w lokalnych mediach prezentowany jest cykl informacji o działających u nas NGO-sach. Tak będzie i w tym roku.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji zawarty w deklaracji podatkowej  realizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci należny podatek w pełnej wysokości. Pieniądze na konto wybranej organizacji urząd skarbowy przekazuje w lipcu lub w sierpniu danego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Darmowa aplikacja do rozliczeń ze wskazaniem dzierżoniowskich organizacji dostępny jest Otworzy się w nowym oknie TUTAJ.

Organizacje z Dzierżoniowa, którym można przekazać 1 % podatku dochodowego

1. STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNA GMINA BEZPIECZNY POWIAT” W DZIERŻONIOWIE
2. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT „AZYL”
3. „NA PAWŁOWYM WZGÓRZU” – STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA
4. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DZIERŻONIOWA
5. LUDOWY KLUB SPORTOWY „ATOM” W DZIERŻONIOWIE
6. STOWARZYSZENIE „EDUKACJA I RODZINA”
7. TOWARZYSTWO MIAST PARTNERSKICH DZIERŻONIOWA
8. „STOWARZYSZENIE NA RZECZ REMONTU I RENOWACJI ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA P. W. ŚW. JERZEGO”
9. „STOWARZYSZENIE POMOCY HONOROWYM DAWCOM KRWI”
10. „FUNDACJA L.M. OCHRONY ZDROWIA, KULTURY I SPORTU”
11. TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ
12. STOWARZYSZENIE „POMÓŻMY REALIZOWAĆ MARZENIA”
13. FUNDACJA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I ROZWOJU
14. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIERŻONIOWSKIEGO EKONOMIKA
15. FUNDACJA „SALUS PRO FAMILIA”
16. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W DZIERŻONIOWIE