Wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego ” Tak dla czystego powietrza w Bielawie”

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. “Tak dla czystego powietrza w Bielawie”, organizowany po raz trzeci, w ramach prowadzonego przez Straż Miejską Bielawy wspólnie z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Bielawy przy współudziale Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty, programu profilaktyczno-edukacyjnego i kontrolnego pod tą samą nazwą.
W konkursie biorą udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych kl.I-III, a w tej edycji wyjątkowo wpłynęła także praca dziecka żłobkowego. W sumie na konkurs wpłynęły 34 prace wykonywane różnymi technikami. Komisja konkursowa po ocenieniu prac wyłoniła zwycięzców:

W kategorii dzieci przedszkolnych
I    – miejsce Emilia Lisek
II  –  miejsce Julia Kowalska
III – miejsce Dominika Zaczek

W kategorii dzieci szkolnych
I   – miejsce Hanna Lisek
II – miejsce Adam Sopiarz
III- miejsce Laura Marzec

Konkurs objęty został patronatem Burmistrza Miasta Bielawa, który ufundował nagrody. Wręczenie nastąpiło w Urzędzie Miasta przez Pana Zastępcę Burmistrza Aleksandra Siódmaka w obecności rodziców. Zrobiono także pamiątkowe zdjęcia. Wszystkie prace dostarczone na konkurs były piękne i pokazywały, jak ważne jest życie w czystym otoczeniu. To daje nadzieję ,że kolejne pokolenia będą zwracały większą uwagę na ekologię, a także będą wpływały na zachowania swoich bliskich, a my dorośli zadbamy o to, aby młode pokolenie mogło korzystać z dobrodziejstw natury. Jest to tym bardziej ważne, że miasto szeroko promuje działania pro-ekologiczne.

Nagrodzone prace są wystawione w holu budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej 1.

Do wszystkich dzieci uczestniczących w konkursie dotrze Straż Miejska, nie tylko z pamiątkowymi dyplomami.