Wizyta studyjna w Gdańsku

W ramach tegorocznej „Olimpiady Solidarności” odbyła się w dniach 8-11 kwietnia wizyta studyjna w Gdańsku. Brało w niej udział 48 laureatów etapu wojewódzkiego z całego kraju. Wśród 3 reprezentantów Dolnego Śląska był także uczeń bielawskiego liceum – Oskar Stajno, który zdobył wcześniej 1 miejsce w zawodach wojewódzkich. Program wizyty obejmował zwiedzanie Gdańska, Europejskiego Centrum Solidarności, zajęcia filmowe oraz warsztaty z autoprezentacji. Zajęcia stanowiły wstęp do finału centralnego olimpiady, który odbędzie się 6 i 7 czerwca 2018 r. w Katowicach. Reprezentacje z 16 województw muszą teraz stworzyć prezentacje na 1 z podanych przez organizatora tematów oraz przygotować się do odpowiedzi ustnych. Opiekunem dolnośląskiej drużyny był w Gdańsku pan Andrzej Sepełowski – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie.

Życzymy Oskarowi i całej drużynie z Dolnego Śląska sukcesów w finale !