W Dzierżoniowie Konkurs z Okazji 60-lecia OHP rozstrzygnięty

OHP obchodzi swoje sześćdziesiąte urodziny. Z tej okazji dzierżoniowski Hufiec Pracy w ramach promowania działalności Ochotniczych Hufców Pracy dla przybyłych gości na XXII Powiatowych Prezentacjach Publicznych Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizował Konkurs z okazji 60-lecia istnienia Ochotniczych Hufców Pracy. Pytania miały przybliżyć działalność naszej formacji i sprawdzić wiedzę być może przyszłych kandydatów, ale nie tylko. W konkursie wzięli udział zaproszeni goście, uczniowie, pracodawcy, przedstawiciele samorządu lokalnego itd. Najlepszą znajomością tematu wykazali się :

I miejsce – 4 osoby ex aequo

Nikola Naszkiewicz (16 l.),

Ola Butrowicz (16 l.)

Oskar Ronkiewicz (17 l.)

Zbigniew Potok (pracodawca)

II miejsce – 5 osoby ex aequo

Wiktoria Kurzyńska (15 l.),

Weronika Malinowska (16 l.)

Witold Polm (16 l.)

Julia Kaleta (15 l.)

Izabela Basiuk (16 l.)

III miejsce – 1 osoba

Adrianna Słapa (20 l.)

Naszym czytelnikom wyjaśniamy, że Ochotnicze Hufce Pracy to instytucje rynku pracy stworzone z myślą o młodych ludziach w wieku od 15 do 25 lat. Mają na celu zaszczepić w młodzieży właściwe wartości etyczne i moralne. Nauczyć pracy i mądrości. Otworzyć horyzonty i wrota na świat młodym zawodowcom. Junackie hufce pracy mają swój początek w roku 1936 – to formacja założona przed II wojną Światową dekretem Ignacego Mościckiego. W jej szeregach był ówczesny junak Karol Wojtyła. Podążajmy jego śladami by zdobyć cenny zawód i wykształcenie. Dajmy sobie szansę jak zrobił to słynny Lolek.

Na terenie naszego województwa jest :

20 Hufców Pracy bez zakwaterowania

2 Ośrodki Szkolenia i Wychowania OHP z zakwaterowaniem

4 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

4 Młodzieżowe Biura Pracy OHP

4 Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP

25 Młodzieżowych Centrów Kariery OHP

4 Punkty Pośrednictwa Pracy OHP

2 Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP

 Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu  jest naszą jednostką nadrzędną i czuwa nad nami Wojewódzki Komendant OHP Bernadetta Brożyna , a na samym szczycie w Warszawie Komendant Główny Pan Bogdan Ścibut.
Instytucja OHP współpracuje ściśle m.in. z urzędami pracy, dlatego wachlarz możliwości jest naprawdę ogromny. Młodzież realizuje również projekty europejskie, dzięki którym prowadzone są wymiany międzynarodowe, zdobywa szereg nowych uprawnień zawodowych.
Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stały się również jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów oraz zawiera umowy o refundację z środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Staramy się aby oferta edukacyjna była dostosowana do potrzeb rynku pracy, tak abyśmy „nie produkowali” bezrobotnych, ale fachowców na których czekają pracodawcy z odpowiednim wynagrodzeniem. Nasi absolwenci zdobywają odpowiednie wykształcenie, zawód by zapracować na chleb własnymi rękami i jesteśmy z nich dumni. Zapraszamy do nas!

Dla 10 zwycięzców Hufiec Pracy przygotował nagrody, które zostaną wręczone w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24 na apelu 27 kwietnia 2018 o godz.12.00.

Tekst: Jadwiga Hajduk-Stalica – Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie

Zdjęcia: Tomasz Kolber – wychowawca Hufca Pracy w Dzierżoniowie