Turniej Wiedzy Pożarniczej w Dzierżoniowie

Uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie w składzie trzyosobowym tj.: Mateusz Kowalczyk, Krystian Furcoń, Norbert Jurkowski 28 marca br. wzięli udział w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” przy współudziale Oddziału Gminnego ZOSP RP, Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych,  który odbył się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Ilość wiedzy, którą musieli reprezentanci naszego hufca opanować była bardzo ogromna, jednak chłopcy dzielnie starli się przebrnąć przez przeróżne przepisy. Głównym celem przedsięwzięcia było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie ich umiejętności w tym zakresie oraz zaszczepienie wśród tej młodszej części naszej społeczności bakcyla pożarnictwa, w myśl pewnej maksymy „Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia”. W eliminacjach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.  Zadaniem uczestników było udzielenie poprawnej odpowiedzi w teście jednokrotnego wyboru. Turniejowa forma pogłębiania wiedzy pożarniczej ma zachęcać uczestników zmagań do wstępowania w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Żywimy głęboką nadzieję, że to właśnie spośród ich grona zostaną w przyszłości wyłonieni ci, którzy zastąpią na posterunku obecnych „Rycerzy św. Floriana”. Podczas trwania prac komisji konkursowej uczestnicy Turnieju mieli możliwość zwiedzenia jednostki. Panowie Strażacy w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali sprzęt ratowniczy i wyposażenie samochodów gaśniczych. Mieliśmy możliwość przymierzenia odzieży i sprawdzenia jak wiele ważą sprzęty używane podczas akcji. Do kolejnego etapu zakwalifikowała się obrońca tytułu z ubiegłego roku, jednak my nie żałujemy udziału, dzięki któremu nasza wiedza w tym zakresie znacznie się poszerzyła. Dzięki ścisłej współpracy z poszczególnymi placówkami oświatowymi eliminacje odbyły się jak zwykle bardzo sprawnie i w przyjaznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz materiały promocyjne KP PSP Dzierżoniów.

 

Dorota Kożuszek- st. wychowawca HP Dzierżoniów