Trwa remont Posterunku Policji w Pieszycach.

Trwają gruntowne prace remontowe Posterunku Policji w Pieszycach. Inwestycją objęto cały budynek wraz wszelkimi instalacjami.

Od pewnego czasu trwają gruntowne prace remontowe Posterunku Policji w Pieszycach. Inwestycja została rozpoczęta w 2017 roku a jej koniec planowany jest na listopad obecnego roku. W tym czasie modernizacji podlegają: dach, elewacja, instalacja grzewcza, wodnokanalizacyjna, odnawiane są pokoje przyjęć interesantów. Szereg wykonywanych prac ma na celu poprawę warunków wykonywania czynności z lokalną społecznością, która zwraca się o pomoc do policjantów. Zdajemy sobie sprawę, że w chwili obecnej mieszkańcy Pieszyc mogą się spotykać z pewnymi utrudnieniami, ale zapewniamy, że są one przejściowe.