Sytuacja na moście – bieżące informacje

Saperzy rozpoczęli pracę na moście przy ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie. O tym jak długo może potrwać akcja, dowiemy się najprawdopodobniej około godz. 12.00. Wówczas planowane jest kolejne posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego, którego członkowie są teraz w terenie.

Teren objęty ewakuacją został już zamknięty przez policję i jest niedostępny.  W tej chwili ewakuowani mieszkańcy, którzy potrzebują schronienia mogą udawać się do Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (ul. Świdnicka 23), tel. 74 832 30 28. Tam mają zapewnione schronienie i gorące napoje.  Decyzje dotyczące uruchomienia kolejnych miejsc pobytu lub noclegu dla ewakuowanych mieszkańców zostaną podjęte po informacji od dowódcy plutonu saperskiego.

 

Ważne telefony:

Sztab kryzysowy – siedziba Straży Miejskiej Dzierżoniowa – 74 645 08 88 (całodobowy)

Policja 997

Pogotowie 999