Sprzęt ratownictwa medycznego dla OSP w Bielawie

Gmina Bielawa otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie. W ramach projektu, dla jednostki OSP zakupiony zostanie defibrylator, torba ratownicza, deska ortopedyczna pediatryczna, zestaw TRIAGE, oraz kamizelka KED pediatryczna i dla dorosłych.

Sprzęt ratownictwa medycznego usprawni pracę funkcjonariuszy podczas akcji ratunkowo-gaśniczych. Obecnie strażacy posiadają tylko dwa podstawowe zestawy medyczne, które są już mocno wyeksploatowane.

Środki na zakup sprzętu pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości z „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i są przeznaczone na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.” Całkowita wartość projektu to blisko 16.000 zł, z czego wysokośc dofinansowania wyniosła 99 % tej kwoty.