Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta w Dzierżoniowie.

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się spotkanie w ramach trwającego programu autorskiego  „Żyj pięknie, żyj odpowiedzialnie” z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta. W spotkaniu uczestniczyła młodzież Hufca Pracy w Dzierżoniowie kształcąca się w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczestnicy uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej, głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta. Pani Rzecznik wyjaśniła procedurę składania reklamacji, jak również różnicę pomiędzy gwarancją, a rękojmią, co to jest niezgodność dostawy towaru zgodnie z umową, wyjaśniła także na czym polega odstąpienie od umowy. Omówiła również problemy wynikające z zawierania umów na odległość i poza lokalem, oszustwach i naciągaczach podszywających się pod pracowników PGNiG oraz Tauron, którzy wymuszają konieczność podpisywania nowych umów i aneksów do umów. Uczuliła także młodzież na zawieranie umów, które rodzą określone skutki prawne. Rzecznik Pani Katarzyna Łysak poinformowała  młodzież , o tym, że żadna firma zewnętrzna nie prowadzi sprzedaży w imieniu PGNiG oraz Tauron w domu klienta i nie ma uprawnień do reprezentowania ich  interesów. Zgodnie ze słowami J. F. Kennedy ‘ego: „Konsumenci to my wszyscy” każdy z nas uczestnicząc w codziennym dokonywaniu zakupów jest konsumentem i ważne jest, żebyśmy znali swoje prawa.

Spotkanie miało na celu podniesienie wiedzy naszych uczestników w zakresie przysługujących im praw jako konsumentom i uświadomić jak ważne jest odpowiedzialne zawieranie umów w życiu, bowiem nieroztropność w tym zakresie może być przyczyną życiowych problemów.

Dziękujemy Pani Katarzynie Łysak – Powiatowemu Rzecznikowi Praw Konsumenta za przeprowadzenie prelekcji na temat praw konsumenta.

 

Tekst: Nikola Krajewska- wychowawca HP Dzierżoniów

Zdjęcia: Tomasz Kolber- wychowawca  HP Dzierżoniów