Spotkanie burmistrza ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku

W rocznym harmonogramie działań Uniwersytetu III Wieku, cyklicznie organizowane są między innymi wykłady okolicznościowe. Podczas takich spotkań, członkowie stowarzyszenia dyskutują z zaproszonymi prelegentami na rozmaite tematy. W poniedziałek 7 maja gościem specjalnym na spotkaniu członków Uniwersytetu III wieku był burmistrz Piotr Łyżwa wraz z zastępcą Jadwigą Horanin.

Włodarze rozmawiali z seniorami o aktualnych, zrealizowanych oraz o planowanych działaniach bielawskiego samorządu, przede wszystkim w zakresie inwestycji oraz turystyki, ale także oświaty oraz spraw społecznych.