Spotkanie burmistrza Pieszyc z sołtysami

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce Dorota Konieczna-Enozel  zorganizowała spotkanie z sołtysami i członkami rad sołeckich z terenu Gminy Pieszyce, które odbyło się 24 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach.

Rozmawiano o sprawach bieżących, ale także tych, które w ostatnim czasie wydają się dla mieszkańców najważniejsze, jak zmiana rozkładów komunikacji miejskiej. Ponadto poruszano kwestię projektu funduszu sołeckiego, który burmistrz szczegółowo omówiła. W trakcie marcowej sesji Rady Miejskiej radni podejmować będą uchwałę o ustanowieniu (lub nie) Funduszu Sołeckiego.
Na spotkaniu omówiono także m.in. kwestie organizacji wydarzeń sołeckich i ustalenia wspólnego terminarza wydarzeń. Ma to na celu zapobiegnięcie wzajemnemu nakładaniu się dat.

W spotkaniu uczestniczyli: Ewelina Tułacz – sołtys Bratoszowa, Janina Nieśpiałowska – sołtys Piskorzowa, Zdzisław Oleksiak – sołtys Kamionek oraz Adam Kazimierski – sołtys Rościszowa, którzy przybyli na spotkanie z członkami rad sołeckich.

źródło: UMiG Pieszyce