Słychać nas wszędzie – nowe zadania Straży Miejskiej Bielawy

Straż Miejska Bielawy przejmuje nadzór nad Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności w Bielawie. System jest przeznaczony do zdalnego uruchamiania syren alarmowych i bezpośredniego alarmowania ludności na terenie całego miasta lub na wyznaczonym terenie o zagrożeniach (np.ekologicznych,militarnych, terrorystycznych, kataklizmach). To wysoko zaawansowane technologicznie urządzenia, które umożliwiają generowanie alarmów we wszystkich aktualnie obowiązujących trybach alarmowania Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej oraz innych służb ratowniczych. Są równiaż elementem systemu ewakuacji ludności przy zagrożeniu powodzią lub innym niebezpieczeństwem. W skład systemu wchodzą 4 punkty alarmowe rozlokowane na terenie miasta. W planach Obrony Cywilnej na ten rok jest jeszcze rozbudowa sytemu o kolejnych 5 punktów alarnowych.

Uruchomienie systemu może nastąpić zarówno z siedziby Straży Miejskiej przy ul.Piastowskiej jak i zdalnie za pomocą tableta z każdego miejsca w mieście. Strażnicy przeszli stosowne szkolenia w tym zakresie i łącząc system AiOL z miejskim monitoringiem będą mieli możliwość szybkiej reakcji na ujawnione zagrożenie i ewentualną weryfikację zgłoszeń od mieszkańców.

Jak stwierdził Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Robert Marchewka dyżurny straży będzie mógł bezpośrednio zareagować na ujawnione niezgodne z prawem zachowanie i za pomocą funkcji głosowo – dźwiękowej przekazać ostrzeżenie bezpośrednio do osób łamiących przepisy bądź prośbę do obywateli znajdujących się w okolicy o ujęcie takiego sprawcy na gorącym uczynku.

Straż Miejska przygotowuje się także do sezonu letniego ze szczególnym uwzględnieniem terenu Jeziora Bielawskiego i okolicy. Ze względu na coraz większą ilość atrakcji na jeziorze oraz coraz większą liczbę osób z nich korzystających obszar zadań z tym związanych dla Straży Miejskiej jest bardzo istotny.W ramach tego zagadnienia będą w soboty i niedziele prowadzone służby Straży z Policją w tym także kontrole obszaru wodnego przy użyciu pontonu motorowego celem niedopuszczenia do kąpieli w miejscach niedozwolonych. Przez cały czas w ramach współpracy ponton będzie także do dyspozycji ratowników dozorujących teren kąpieliska przy plaży, a także będą oni mieć bezpośredni kontakt z patrolem straży, który będzie mógł bezpośrednio zareagować po zgłoszeniu przez ratowników zachowań osób niezgodnych z prawem.

Patrole Straży będą realizowane zarówno przy użyciu pojazdu służbowego jak i rowerów i pieszo. Celem lepszego przygotowania się do sezonu i pomocy osobom potrzebującym strażnicy wezmą udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W 2017r. Straż Miejska Bielawy zrealizowała w sezonie letnim 29 służb na terenie Jeziora, w tym 11 z Policją.

Realizowano także patrole w nocy w Parku Miejskim i na terenie miasta tj.27 służb w tym 22 z Policją. Przeprowadzono także 48 patroli rowerowych. Wszystkie te działania wpłynęły na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i gości, a za największe osiągnięcie można uznać to, ze nie doszło do żadnego utonięcia człowieka mimo różnych nieprawidłowych zachowań ludzi.

źródło: UM Bielawa