Ruszył nabór do dzierżoniowskich podstawówek

To szczególnie ważne informacje dla rodziców sześcio i siedmiolatków. Znajdziecie w niej szczegóły związane z przeprowadzaniem naboru do prowadzonych przez Dzierżoniów szkół podstawowych. Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane jest na podstawie zgłoszenia o przyjęciu do klasy pierwszej. Takie zgłoszenie rodzic/rodzice/opiekun prawny musi złożyć do 16 marca.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły przystępują do postępowania rekrutacyjnego, tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkół określa indywidualnie każda ze szkół.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

  • 9-20 kwietnia – złożenie wniosku o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • 23-26 kwietnia – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej;
  • 27 kwietnia – tego dnia do do publicznej wiadomości podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez przez komisję rekrutacyjną;
  • do 10 maja – rodzice potwierdzają pisemnie wolę przyjęcia dziecka  do danej szkoły;
  • 15 maja – do publicznej wiadomości podana zostanie lista uczniów danej szkoły.

Wymagane dokumenty

Postępowanie uzupełniające:

  • 6-21 sierpnia – złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • 22-27 sierpnia – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej;
  • 28 sierpnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • 29-30 sierpnia – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia;
  • 31 sierpnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych i nieprzyjętych  kandydatów.

Szczegółowych informacji o naborze udzielają pracownicy Dzierżoniowskich Szkół Podstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 1 (będzie podlinkowane);
Szkoła Podstawowa nr 3 (będzie podlinkowane);
Szkoła Podstawowa nr 5 (będzie podlinkowane);
Szkoła Podstawowa nr 9 (będzie podlinkowane).