Ruch na os. Tęczowym – decyzja po konsultacjach burmistrza

12 lutego, o godzinie 12.00 wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu na os. Tęczowym. Uwzględnia ona większość uwag mieszkańców, zebranych podczas konsultacji społecznych.

– Tego typu decyzje należą do najtrudniejszych, ponieważ wpływają na codzienne życie bardzo dużej grupy mieszkańców, a ze względu na obszar, którego dotyczą nie jest możliwie takie opracowanie organizacji ruchu, która zadowoliłaby wszystkich. Podejmując ją brałem pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo i pieszych, i kierujących oraz możliwie najsprawniejszą komunikację w skali całego osiedla – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Konieczność wprowadzenia zmian, o które wnioskowała Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie wynika z wciąż rosnącej liczby samochodów poruszających się po osiedlu oraz wielu inwestycji związanych z drogami i parkingami, które na przestrzeni ostatnich lat wykonało i miasto i spółdzielnia.

Ze względu na bardzo duży obszar i liczbę mieszkańców, których te zmiany dotyczą burmistrz zdecydował o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu. Chodziło o sprawdzenie przyjętych rozwiązań w praktyce i o uzyskanie zwrotnej opinii od mieszkańców.