Rozwojowe perspektywy dla techników mechaników z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

We wtorek 12 lutego 2019 odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół  i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie z przedstawicielami firmy Lincoln Electric Bester Sp. z o. o. Podczas spotkania podsumowano współpracę w ramach patronatu, którym Lincoln Electric Bester objął przed kilku laty obecną klasę IV o kierunku technik mechanik
z bielawskiej szkoły.

W siedzibie firmy uczniów i nauczycieli powitała Pani Dyrektor Agnieszka Surmacz -Bagińska, która podsumowała cztery lata wspólnych działań oraz przedstawiła uczniom rozmaite perspektywy rozwoju zawodowego. Znalazła się wśród nich możliwość zatrudnienia w firmie Lincoln Eletric Bester po ukończeniu szkoły.

W kolejnej części spotkania Pan Dariusz Głowacki omówił innowacje realizowane  w zakładzie. Możliwości rozwoju w dziale operacyjnym przedstawił Pan Leszek Bilski.

Stała współpraca szkoły i firmy przynosi wspaniałe efekty – uczniowie po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych mają możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijającym się zakładzie, mającym stabilną pozycję na rynku pracy oraz zapewniającym swoim pracownikom dalszy rozwój i karierę w branży mechanicznej.

Oprac. Grzegorz Błachut