Rekrutacja do żłobków

Każdy maluch w Dzierżoniowie ma zapewnione miejsce w żłobku. Tak jak w latach poprzednich, miasto będzie dopłacało do pobytu w placówce niepublicznej za te dzieci, które ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie dostały się do publicznego żłobka. Wsparcie gminy polegać będzie na wyrównaniu różnicy w opłatach.

Na najbliższy rok szkolny do publicznego żłobka zostało przyjętych 38 dzieci. Dla maluchów, które  nie dostały się do żłobka miejskiego Urząd Miasta w Dzierżoniowie zapewni miejsca w Niepublicznym Żłobku „Akademia Maluszka” lub w Niepublicznym Żłobku „Sówka”, jeśli rodzice złożą odpowiednią deklarację. Opłata za pobyt dziecka w placówce niepublicznej nie będzie wówczas wyższa niż placówce publicznej. Różnicę  wyrówna gmina. Do tej pory 65 rodziców zadeklarowało chęć skorzystania z takiej możliwości.

Wszystkich rodziców z Dzierżoniowa, którzy są zainteresowani zabezpieczeniem miejsca w żłobku niepublicznym dla swoich pociech, a nie złożyli jeszcze deklaracji, prosimy o kontakt osobisty z pracownikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie (ul. Rynek 1 pok. 15) lub telefoniczny pod numerem 74 645-03-98 w terminie do 16 lipca.

Dla każdego dziecka, którego rodzice będą tego chcieli, zostanie zakontraktowane miejsce w niepublicznym żłobku.