Przed nami modernizacja budynków na Brzeżnej i Wolności

Rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia modernizacji budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w Bielawie. Mowa o obiektach przy ulicy Brzeżnej 46 oraz ulicy Wolności 36, 38, 38a, 40 i 46. Wstępna kwota inwestycji opiewa na sumę około 3,7 mln złotych, w tym planowana wysokość dofinansowana w ramach RPO WD 2014/2020 to około 3,1 mln zł.

Wspomniane budynki zostaną odnowione, tzn. wyremontowana zostanie ich część wspólna (klatki), elewacja, i co najważniejsze – zostaną one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamocowane zostaną na przykład kontrastowe kolory klamek w stosunku do drzwi, a montowane drzwi będą bezprogowe. Planowane remonty rozpoczną się w marcu br. i potrwają do października br. Zmiany bez wątpienia poprawią jakość życia mieszkańców, a także wpłyną na polepszenie ogólnej estetyki tej części miasta.