Projekty bliskie sercom mieszkańców – co wybrać?

Do tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego, w którym to mieszkańcy mogą decydować o przeznaczeniu 1 mln zł (w tym 100 tys. zł na Młodzieżowy Budżet Obywatelski), wpłynęło 26 propozycji. 18 z nich znalazło się na liście do głosowania. Co w tym roku wybiorą mieszkańcy Dzierżoniowa?

Wnioski można było składać do 16 lutego. Nie wszystkie zgłoszone propozycje przeszły pozytywnie weryfikację w merytorycznych wydziałach Urzędu Miejskiego i zyskały pozytywną opinię zespołu ds. realizacji DBO 2018. Część nie dotyczyła terenów miejskich, a tylko na takich mogą być realizowane inwestycje w ramach DBO. Część z kolei przewyższała przeznaczony na zadanie budżet (300 tys. zł). Trzy z nich dotyczące tego samego pomysłu scalono w 1 wniosek.
Na listę do głosowania trafiło ostatecznie 18 wniosków.

Głosować na któryś z nich mogą w tym roku mieszkańcy Dzierżoniowa, którzy ukończyli 16. rok życia i są zameldowani na pobyt stały lub czasowy. Tak jak w latach ubiegłych, głosowanie odbywa się on-line lub tradycyjnie na kartach, które można przynieść do Biura Promocji dzierżoniowskiego magistratu. Głosować będzie też można mobilnie podczas 41. Dni Dzierżoniowa. Pamiętajmy – niezbędny jest do tego dowód osobity.

Głosowanie w ramach tegorocznej edycji Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 ruszy 21 maja i potrwa do 1 czerwca. Czy zdecydowałeś już, który projekt poprzesz? Jeśli nie, pomocna może się okazać poniższa prezentacja. W tym roku wybieramy spośród 18 propozycji.

Otworzy się w nowym oknieKarta do głosowania

1. Skwer „Zielona Integracja”

Projekt dotyczy parku przy os. Błękitnym, między ul. Piastowską a al. mjr. K. Woźniaka. Zakłada budowę stolików z miejscem do siedzenia wraz z ażurowymi ściankami oraz zadaszeniem, montaż ławek, oświetlenia ledowego i urządzeń do ćwiczeń typu steper, twister, orbitrek itp., a także nasadzenie roślin.

2. Rewitalizacja terenu między os. Błękitnym a skałkami

Projekt zakłada ułożenie kostki brukowej m.in. w alei od kościoła do ul. Korczaka oraz w pasie wydeptanej zieleni od os. Błękitnego, ustawienie ławek i koszy na śmieci przy szpalerze drzew, po zakończeniu prac zorganizowanie pleneru rzeźbiarskiego – wykonane rzeźby mają być atrakcją parku.

3. Stworzenie estetycznych, spójnych i zabudowanych gniazd odbioru odpadów komunalnych i segregowanych

Postawienie drewnianych, zabudowanych boksów z jednolitym podłożem (np. asfaltowym, by można było zachować czystość) w miejscach przeznaczonych na gniazda odpadów – małych boksów na odpady komunalne, boksów na odpady segregowane i dużych na oba rodzaje odpadów. Lokalizacja: głównie Stare Miasto.

4. Przebudowa schodów przy ul. Grota Roweckiego między 3 budynkami

Projekt zakłada wyremontowanie schodów, zrobienie kładki lub zjazdu dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami przy klatkach 18 i 30. Dotyczy ul. Grota Roweckiego przy klatkach 18,24,26,30,32,36,38.

5. Rewitalizacja parku im. Józefa Buczyłki

Projekt zakłada odnowienie infrastruktury terenu zielonego parku między ul. Pocztową i Mickiewicza, za kinem „Zbyszek”, remont głównych alei, zainstalowanie stylowych ławek oraz oświetlenia.

6. Kompleks boisk do gier w piłkę plażową (nożną, ręczną i siatkową)

Wybudowanie pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę plażową (nożną, ręczną i siatkową) wraz z infrastrukturą, ewentualnym oświetleniem i przenośnymi trybunami na terenie OSiR-u.

7. Psi kosz

W ramach projektu przewidziano zakup i montaż na terenie miasta pojemników na psie nieczystości z podajnikami na woreczki (lub torebki papierowe) umożliwiające sprzątanie właścicielom czworonogów.

8. Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły

Projekt zakłada montaż na terenie miasta kilku aktywnych przejść dla pieszych oznakowanych poprzez oświetlenie LED na jezdni, mrugające światło działające tylko w chwili przechodzenia przez jezdnię.

9. Konkretna pomoc

Stworzenie punktu, w którym opiekunowie osób przewlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych mogliby się regularnie spotykać i wymieniać doświadczeniami, otrzymać pomoc psychologa, zdobywać wiedzę o chorobach podopiecznych i nowych technologiach wspierających opiekę nad chorymi.

10. Sieć czujników monitorujących zanieczyszczenie powietrza

Montaż na terenie miasta kilkunastu czujników w ogólnopolskiej sieci AIRLY, by każdy mieszkaniec w dowolnej chwili poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację na telefonie mógł odczytać bieżącą informację o czystości powietrza w jego otoczeniu, a także wiarygodną prognozę na najbliższe godziny.

11. Przebudowa i modernizacja parkingu

Lokalizacja: os. Błękitne między blokami 1, 3, 15 i 19. Projekt zakłada wykonanie linii oznakowania poziomego i pionowego miejsc postojowych na istniejącym parkingu, likwidację terenu zielonego od strony budynku nr 1 i chodników okalających parking od strony ulicy oraz stworzenie tam miejsc postojowych

12 Modernizacja os. A. Struga

Wniosek dotyczy stworzenia zatok postojowych dla mieszkańców osiedla, oświetlenia terenu i budowy chodnika.

13. Pokaż Siebie – scena koncertowa

Projekt zakłada stworzenie przy Alei Bajkowych Gwiazd miejsca, w którym każdy będzie mógł zrealizować swój pomysł na wydarzenie, imprezę, kabaret czy przedstawienie teatralne.

14. Modernizacja placu zabaw

Lokalizacja: Plac zabaw między ul. Piękną i Nową. Zakres projektu: wymiana piasku w piaskownicy, uzupełnienie urządzeń do zabawy o huśtawki sprężynowe, wahadłowe, bujaki, karuzele, ścieżkę zdrowia typu małpi gaj, urządzenia integracyjne, unowocześnienie zjeżdżalni, ogrodzenie terenu i monitoring.

15. Modernizacja Parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców

Stworzenie ścieżek, uporządkowanie i przywrócenie przestrzeni przylegającej do parku od ul. Świdnickiej, montaż nowych urządzeń małej architektury – ławek, koszów i stojaków rowerowych, stworzenie ścieżki edukacyjnej – Alei Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców, montaż oświetlenia.

16. Plac zabaw na os. Młodych

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw i spotkań dla mieszkańców – wyposażenie placu przy ul. Kwiatowej w ławki, huśtawki, piaskownicę i inne urządzenia oraz tor do jazdy na rolkach / hulajnogach / rowerach.

17. Miejsce piknikowe

Projekt zakłada stworzenie przy rzece wzdłuż ul. Kopernika, w pobliżu Skweru Juniora i Seniora, miejsca do piknikowania z wiatami piknikowymi i grillami oraz z placem zabaw – piaskownicą dla najmłodszych, kurtynami wodnymi i torem do gry w kapsle.

18. Budowa toru asfaltowego dla aut zdalnie sterowanych

Lokalizacja: teren za OSiR-em. Miałby tam powstać asfaltowy tor z szykanami i wieżą do sterowania wraz ze stanowiskami mechaników i panelami dźwiękoszczelnymi, gdzie można by było organizować mistrzostwa zdalnie sterowanych modeli.

Do głosowania nie zostały dopuszczone następujące wnioski:

  • Nowoczesne oczyszczacze powietrza w dzierżoniowskich przedszkolach i w żłobku – ze względu na brak ogólnej dostępności.
  • Całoroczne zadaszone rolkowisko / sztuczne lodowisko – koszt przekraczający 300 tys. zł przewidziany w regulaminie na realizację 1 zadania inwestycyjnego w ramach DBO).
  • Otwarcie Oddziału Żłobka Publicznego – w tym miejscu przewidziany jest żłobek niepubliczny, procedura przetargowa mająca wyłonić prowadzący go podmiot jest już w toku.
  • Grillowanie w parku – wniosek wycofany (scalony z projektem „Miejsce piknikowe”).
  • Plac zabaw dla najmłodszych – wniosek wycofany (scalony z projektem „Miejsce piknikowe”).
  • Graffiti „Dzierżoniów moje miasto” – wskazany teren jest własnością wspólnoty.