Program profilaktyczno-edukacyjny Straży Miejskiej Bielawy „Bezpiecznie przy szkole”

W związku z zaistniałymi naruszeniami prawa przez dzieci i młodzież w 2017r. przy szkołach i w ich okolicach w postaci zaśmiecania terenu, aktów wandalizmu, a także spożywania alkoholu i palenia papierosów Straż Miejska Bielawy przygotowała program profilaktyczno-edukacyjny. Aby zwiększyć świadomość rodziców szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Liceum Bielawy, a przez to ochronić dzieci przed ewentualnymi konsekwencjami przestępstępstw  i wykroczeń prowadzone będą spotkania przed wywiadówkami z rodzicami, a także z dziećmi. Celem programu jest uświadomienie rodziców o odpowiedzialności karnej i materialnej za czyny nieletnich i dorosłych dzieci – uczniów.

Tematyka spotkań wskazać ma na wypracowanie odpowiednich postaw u rodziców, a z ich pomocą u dzieci celem poszanowanianwspólnego dobra i uniknięcia kłopotów z prawem, a także ponoszenia często wysokich kosztów napraw zniszczonego mienia samorządowego. Najlepszym sposobem na właściwy przekaz dzieciom i wyrobienie u nich właściwych postaw jest dotarcie do rodziców i uświadomienie im konsekwencji zarówno karnych jak i materialnych oraz konieczność własnego indywidualnego dotarcia do dzieci, a samym dzieciom uświadomienie problemów jakie niosą za sobą zachowania niezgodne z prawem.

Szkolenia będą prowadzone przez strażnika z dużym doświadczeniem pedagogicznym i prawnym. Zajęcia trwać będą do 30-tu minut przed wywiadówkami szkolnymi. Wykorzystany zostanie sprzęt multimedialny.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

1. Szkoła Podstawowa nr 4     – 21.03.2018 godz.16.00 I gr. ,16.30 II gr. i 17.00 III gr.
2. Szkoła nr 4 ul. Ludowa
3. Szkoła Podstawowa nr 7    –  08.12.2016  i 12.01.2017r. Godz.17.00
4. Szkoła Podstawowa nr 10  –  25.01.2017 godz.16.30 i 17.00 (pozostałe do ustalenia)
5. Gimnazjum nr 1                –  24.01.2017 godz.16.30 i 17.00
6. Gimnazjum nr 2                –  06.02.2017 godz.16.30 i 20.03.2017r. godz.16.30
7. Gimnazjum nr 3                –  31.01.2017 godz.17.00

opr. Straż Miejska Bielawy.