Powiat Dzierżoniowski: INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie i Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl., Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy zwrócił się do Rady Miejskiej Bielawy z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023:
– do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie – Wydział Rodzinny i Nieletnich – 10 ławników,
– do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. – Wydział Pracy – 2 ławników.
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 CZERWCA 2019 roku.
Szczegółowe informacje związane z wyborem ławników dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bielawie https://bielawa.finn.pl w zakładce „Wybory Ławników” oraz pod nr tel. 74 83 28 770.