Powiat dzierżoniowski: Dotacje dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu dzierżoniowskiego mogą się starać o dotacje na wsparcie zadań publicznych. Trwa otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu. W pierwszym etapie zostaną podzielone środki na sport i kulturę fizyczną – oferty należy składać do 11 stycznia.

Każdego roku Zarząd Powiatu wspiera organizacje pozarządowe, przyznając im dotacje na realizację zadań publicznych. Odbywa się to w ramach otwartego konkursu ofert. 11 stycznia mija termin składania ofert w pierwszym etapie konkursu dotyczącym wsparcia przedsięwzięć sportowych.

– W tym roku na dotacje dla organizacji pozarządowych zaplanowaliśmy 205 tys. zł. Te środki chcemy rozdzielić na 9 zakresów zadań. Największą kwotę z tej puli przeznaczymy na wsparcie kultury fizycznej i sportu, bo to zadanie zawsze cieszy się największym zainteresowaniem – mówi wicestarosta Marek Piorun.

Na zadania związane z organizacją imprez sportowych o zasięgu powiatowym Zarząd Powiatu przeznaczył 80 tys. zł. Dofinansowanie można także uzyskać m.in. na organizację przedsięwzięć kulturalnych (40 tys. zł), działania edukacyjne (16 tys. zł) oraz rozwój i promocję turystyki (14 tys. zł) – w tych trzech zakresach oferty należy składać do 8 lutego.

Informacje o konkursie i warunkach uzyskania dotacji udzielane są w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, III piętro, pok.317, tel. 74 832 52 29 lub 832 52 28, e-mail:so@pow.dzierzoniow.pl.

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku

http://bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/organy_powiatu/urzad_starostwa/wydzialy/bezpieczenstwo/wspolpraca/dotacje/ogloszenia