Porządek obrad XLII sesji w dniu 27 marca 2018r. o godz. 9.00

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZAWIADAMIA,

że XLII sesja Rady V kadencji odbędzie się 27 marca 2018r. o godz. 9.00
w sali sesyjnej  (I piętro, nr 111) Starostwa Powiatowego,
przy ul. Świdnickiej 38.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nagród dla zwycięzców IX Powiatowego Konkursu Kartek Wielkanocnych.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z: XL sesji i XLI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
 5. „POMOC SPOŁECZNA: informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie (sprawozdanie z działalności)”:
 • wystąpienie Dyrektora PCPRiOZ w Dzierżoniowie- Pani Anny Łaty,
 • dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku (projekt nr 268).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 269).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok (projekt nr 270).
 4. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu za okres od ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski, oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.