Policjanci spotykają się z dziećmi i młodzieżą także w trakcie ferii.

Policjanci z Dzierżoniowa prowadzą zajęcia profilaktyczne podczas Nocy Filmowej z Tigerem. Pierwsze odbyły się w dniu 16.01.2018 roku na sali szkoleniowej SKT Tiger przy ul. Wrocławskiej 29 w Dzierżoniowie i skierowane były do dzieci co najmniej 10 letnich.

Klub sportowy dla swoich wychowanków w trakcie ferii organizuje noce filmowe dla dzieci
i młodzieży. Podczas każdego wieczoru, przed rozpoczęciem seansów filmowych, zostaną przeprowadzone krótkie zajęcia profilaktyczne dostosowane do wieku słuchaczy, tj. dla najmłodszych dzieci – zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze, przemocy, nękania fizycznego i psychicznego, dla dwóch starszych grup zajęcia dotyczące szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków i środków odurzających. Zajęcia będą przeprowadzone przez zaprzyjaźnionych z klubem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Pierwszy seans odbył się 16 stycznia 2018r.