Policjanci powiatu dzierżoniowskiego prowadzili zajęcia na VII Obozie Sprawnościowo – Naukowym

Od 9 do 13 kwietnia w Srebrnej Górze odbywał się VII Obóz Sprawnościowo – Naukowy Klas Mundurowych z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,
a wśród prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne byli policjanci z Pieszyc, Bielawy
i Dzierżoniowa.

Podobnie jak w latach ubiegłych, na uczniów czekało wiele niespodzianek i atrakcji. Tradycyjnie już zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzili funkcjonariusze policji z powiatu dzierżoniowskiego oraz żołnierze z 31 Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu. Młodzież klasy policyjnej i wojskowej uczestniczyła w zajęciach: wspinaczkowych, strzeleckich, jazdy konnej, zjazdach linowych oraz zorbingu. Do wywołujących największe wrażenie, należy zaliczyć: zjazd z mostu o wysokości 30 m i oczywiście bardzo interesujące bloki prowadzone przez mundurowych takie jak: taktyki technik interwencji, musztra, zajęcia z wyposażeniem Nieetatowych Pododdziałów Policji, samoobrona, pierwsza pomoc, chemia wojskowa, zajęcia sprawnościowe.

Obóz sprawnościowo-naukowy stał się już tradycją klas I o profilach mundurowych. Dzięki szczególnemu miejscu, jakim jest Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej w Srebrnej Górze
i dużemu zaangażowaniu służb mundurowych, wydarzenie to nabiera szczególnie atrakcyjnej formy i na długo zapada w pamięć młodym uczestnikom.