Połączenie kolejowe do Bielawy coraz bliżej

Wszystko wskazuje na to, że uruchomienie na nowo połączenia kolejowego pomiędzy Dzierżoniowem a Bielawą nabierze tempa. PKP, które do niedawna odmówiły przekazania województwu dolnośląskiemu wspomnianej trasy kolejowej, teraz zmieniły zdanie i są gotowe oddać linię. Dolnośląski Urząd Marszałkowski dąży do przejęcia na własność torów kolejowych, ponieważ chce przy współpracy z bielawskim samorządem oraz w oparciu o fundusze unijne, zmodernizować trasę na całej długości. Zgodę na przekazanie linii kolejowej wyrażają władze PKP oraz rząd. Z przeprowadzonej inwentaryzacji przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu wynika, że koszt remontu mógłby wynieść około 15 mln zł. Zdecydowana większość tej kwoty zostałaby jednak sfinansowana ze środków zewnętrznych.

Po remoncie kursy z Wrocławia zostałyby przedłużone do Bielawy w ramach rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich, które obecnie dojeżdżają do Dzierżoniowa.

Działania podejmowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki są między innymi efektem porozumienia, które samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich podpisały w styczniu 2016 roku z Kolejami Dolnośląskimi, w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego do Bielawy.

– Jestem w stałym kontakcie z władzami województwa dolnośląskiego w tej sprawie. Dziękuję więc panu marszałkowi oraz prezesowi Kolei Dolnośląskich za zaangażowanie i skuteczne działania na rzecz przywrócenia połączenia kolejowego do Bielawy  – mówi Piotr Łyżwa burmistrz Bielawy.