Podziękowanie od bielawskich wędkarzy

24 lutego przewodnicząca Klubu Radnych Niezależnych Marta Masyk otrzymała z rąk Prezesa Radosława Działa podziękowanie za wieloletnią współpracę z PZW Koło Bielawa. Współpraca oparta była przede wszystkim na wsparciu Klubu Radnych przy wypracowaniu kompromisu pomiędzy PZW Koło Bielawa a władzami miasta Bielawa. Klub Radnych Niezależnych wspierał również bielawskich wędkarzy w trakcie zawodów wędkarskich, a także organizując akcję społeczną pod hasłem „Wspólnie zadbajmy o naszą okolicę”. Wszystkie podejmowane działania były początkiem wyznaczenia wspólnych inicjatyw na przyszłość.