Piława Górna: Większy cmentarz komunalny

Umowa na rozbudowę cmentarza komunalnego w Piławie Górnej podpisana. Zadanie wykona ząbkowicka firma do 31 lipca 2020 roku.

Burmistrz Krzysztof Chudyk podpisał umowę 7 grudnia. Konieczność rozbudowy cmentarza, pozostającego w gestii Gminy Piława Górna, była sygnalizowana od dawna. Rozbudowa to spełnienie obowiązku zapewnienia miejsc pochówku, których po prostu zaczęło brakować…

Umowa z Zakładem Budowlanym KRIBUD szczegółowo precyzuje zakres działań, jakie mają być ukończone do 31 lipca 2020 roku. Firmę czekają różnorodne prace budowalne, na które złożą się roboty ziemne, drogowe i budowa ogrodzenia na działkach przylegających do północno-zachodniej części istniejącego cmentarza.

– Projekt rozbudowy przewiduje budowę głównej alei, od której odchodzi osiem alejek bocznych. W części północno-wschodniej zaprojektowano kolumbarium. W części południowo-wschodniej będą dwa placyki komunikacyjno-gospodarcze, wyposażone w kontenery na odpady, tablice informacyjne, toalety i stojaki na rowery. Aleja główna i placyki maja być oświetlone. Wzdłuż alei zaprojektowano ławki. Uwzględniono też dwa punkty poboru wody i stanowisko kontenerowe – wyjaśnia Piotr Bahyrycz, inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

 

UM Piława Górna