Pieszyce: Dotacje dla mieszkańców

Dotacje dla mieszkańców w 2018 r.

Trwa kolejny nabór na dofinansowanie usuwania elementów zawierających azbest. Dofinansowanie obejmować będzie koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest, transportem i unieszkodliwianiem tych wyrobów. Wysokość dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych.
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach w terminie do 14 lutego 2018 r.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce opublikowane zostały również wnioski i zasady ubiegania się przez mieszkańców Gminy Pieszyce o dotacje na: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, studni oraz budowę instalacji fotowoltaicznych. Pod koniec lutego, gdy uchwalony zostanie program na 2018 rok, opublikowane zostaną także niezbędne informacje i dokumenty związane z wymianą ogrzewania.

Wszelkie informacje znajdą Państwo http://www.pieszyce.pl/index.php/aktualnosci/lista-wiadomosci/1703-dotacje-dla-mieszkancow-w-2018-r