Pierwsza sesja młodzieżowej rady w nowej kadencji

Nowo wybrani radni Młodzieżowej Rady Miasta Dzierżoniowa niebawem zaczną działać. Spotkali się na inauguracyjnej sesji. Pierwsze decyzje dotyczyły wyboru prezydium rady.

To jest druga kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Dzierżoniowa. We wtorek zaprzysiężono nowych 21 radnych. Ślubowanie odebrał burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski oraz przewodniczący Rady Miasta Dzierżoniowa, Mirosław Piorun. Pierwsze decyzje młodych radnych dotyczyły wyboru składu prezydium. Przewodniczącym MRM został Piotr Reczek, zastępcą Michał Sztuka, a sekretarzem  Aleksandra Tryniszewska. Na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano Aleksandra Maciątka.

Otworzy się w nowym oknieMłodzieżowa Rada Miasta jest jednym z najważniejszych głosów w kwestiach związanych z podnoszeniem jakości życia młodych ludzi w Dzierżoniowie, inicjuje i opiniuje pomysły na rozwój miasta.