Oznakuj swój rower

Specjalne oznaczenie na spodzie ramy Twojego roweru może pokrzyżować plany złodziejowi w przypadku jego kradzieży. Wystarczy zgłosić ją Sraży Miejskiej. Strażnicy rozpoczynają akcję znakowania rowerów mieszkańców. Bezpłatnie. Początek 4 czerwca w Alei Bajkowych Gwiazd.

Między godz. 14.00 i 18.00 w trakcie Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa rswój pojazd będzie mógł oznaczyć każdy uczestnik imprezy. Warunkiem oznakowania roweru jest jego prawidłowe wyposażenie w światła, sprawne hamulce i dzwonek. Ale jeśli nie zdążycie tego dnia, można to zrobić również w siedzibie SM w soboty w godz. 10.00-12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu lub podczas lokalnych imprez.

Znakowanie polega na wykorzystaniu mikroudarowej technologii, która pozwala na wygrawerowanie oznaczenia. Oznaczenie powoduje zmiany w strukturze materiału, dzięki czemu można je wykryć nawet po zatarciu znaków na powierzchni.

Każdy rower znakowany jest przez strażnika miejskiego w jednym miejscu: na spodniej części ramy. Kod służący do znakowania rowerów składa się z serii znaków: SMD – oznacza Straż Miejską Dzierżoniowa, 001 – numer kolejny w ewidencji, a 20XX – rok.

Strażnik dokonujący znakowania roweru nada nam kolejny numer z ewidencji i wypisze kartę identyfikacji. Oznakowania roweru dokonuje się na odpowiedzialność właściciela. Uwaga! Oznakowaniu nie podlegają rowery wykonane z włókna węglowego. A oznakowania rowerów dziecięcych dokonuje się tylko w obecności osoby dorosłej. Należy mieć dokument tożsamości i dowód zakupu roweru lub złożyć oświadczenie o prawie własności.

Strażnik może odmówić oznakowania roweru, jeżeli jest on w złym stanie technicznym.

Otworzy się w nowym oknieKlauzula informacyjna

Otworzy się w nowym oknieOświadczenie