Ogólne Zasady Bezpieczeństwa ze Strażą Miejską w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7

7 maja funkcjonariusze bielawskiej Straży Miejskiej odwiedzili Ekologiczną Szkołę Podstawową Nr 7 z siedzibą na os. Włókniarzy 10 w celu realizacji programu „Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Ze Strażą Miejską”. Podczas tej wizyty, przeprowadzono prelekcje w trzech klasach pierwszych, w których uczestniczyło ok. 60 dzieci. Poruszono zasady prawidłowego zachowania się nad wodą podczas wypoczynku, a także wspomniano co należy zrobić, gdy widzimy osobę topiącą się.

Na spotkaniu zaprezentowano jeden z przedmiotów (rzutka), którego używa się do ratowania osoby w wodzie. Oprócz tego, wyświetlono krótkie filmiki na temat udzielania pierwszej pomocy tj. układanie do pozycji bocznej bezpiecznej oraz wzywania pomocy na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. Pokazano również jak należy zachować się, gdy mamy do czynienia z agresywnym psem.

Dzieci brały udział w ćwiczeniach, podczas  których uczyły się w parach układać do pozycji bocznej bezpiecznej (ustalonej)  oraz ćwiczyły tzw. „żółwika” na wypadek zaatakowania przez psa. Dzieci chętnie brały czynny udział w ćwiczeniach, odpowiadały na pytania oraz same je zadawały. Na koniec zajęć uczniowie otrzymali smyczki Straży Miejskiej razem z numerem alarmowym.