Nowy inwestor w Bielawie

W piątek 17 maja w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa, podczas której nastąpiło podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie budowy nowego zakładu produkcyjnego na terenie gminy.

Nowy inwestor, pan Marcin Sobaczyński, zadeklarował, podpisując list, swoje zainteresowanie uczestnictwem w przetargu i chęć nabycia nieruchomości gruntowej od miasta, w celu rozbudowy swojej firmy. Burmistrz Andrzej Hordyj zapowiedział z kolei w dokumencie: otwartość władz miasta na każdym etapie inwestycji, szeroką gamę ulg podatkowych, współpracę merytoryczną, administracyjną, techniczną oraz pomoc w zdobyciu źródeł finansowania zadania.

Piątkowe wydarzenie było pierwszym tego typu, ale z pewnością nie ostatnim. Rozpoczęte bowiem w grudniu ubiegłego roku, a kontynuowane w ostatnich miesiącach spotkania i rozmowy władz miasta z potencjalnymi inwestorami, zaczynają się materializować.