Nowoczesna szkoła i aktywne tablice

W ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” na lata 2017-2019 Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie została wyposażona w interaktywne pomoce dydaktyczne. To nie ostatnie tego typu inwestycje w dzierżoniowską oświatę.

Zakupiono dwie tablice interaktywne z projektorami. Wykorzystanie interaktywnych pomocy dydaktycznych pozwala na prezentowanie treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, umożliwia wielozmysłowe odbieranie przez uczniów treści prezentowanych przez nauczyciela. Nowoczesny sprzęt umożliwia dzieciom rozwijanie własnych umiejętności  oraz  przygotuje  młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym.

W najbliższym czasie również w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne” powstaną w SP nr 1 cztery nowoczesne pracownie: cyfrowa, biologiczno-chemiczna oraz dwie pracownie matematyczno-cyfrowe.

Nowoczesne  wyposażenie sal dydaktycznych umożliwi naukę metodami badawczymi i innowacyjnymi, co uatrakcyjni zajęcia i będzie sprzyjać podnoszeniu wyników nauczania.