Nowe zasady naboru do dzierżoniowskiego żłobka

Większe szanse na miejsce w żłobku publicznym będą miały rodziny wielodzietne, pracujący rodzice i rodzice samotnie wychowujący dziecko. Nie będzie już kryterium terminu złożenia wniosku.

Tak jak w ubiegłym roku, Dzierżoniów będzie też dopłacał rodzicom, którzy ze względu na brak miejsca w jednostce publicznej zdecydują się na żłobek prywatny. Wsparcie miasta polegać będzie na wyrównaniu różnicy pomiędzy opłatą w żłobku publicznym i niepublicznym.

Do żłobka publicznego mogą być zapisane dzieci zameldowane i rzeczywiście mieszkające na terenie Dzierżoniowa. Odbywa się to na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku większej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

  • z rodzin wielodzietnych;
  • z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • obojga rodziców pracujących;
  • matki lub ojca samotnie je wychowującego;
  • umieszczone w rodzinie zastępczej;
  • mające już rodzeństwo uczęszczające do żłobka.

Zapisy do żłobka rozpoczną się 3 kwietnia i potrwają do końca tego miesiąca. Dotyczą one roku szkolnego 2017/2018.

„Karta zgłoszenia dziecka do żłobka” dostępna będzie od 16 marca na stronie internetowej Żłobka Miejskiego Dzierżoniowie.

Lista dzieci do niego przyjętych zostanie udostępniona do końca maja. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy placówki.