Nowe spojrzenie na plany inwestycyjne

Zachęcamy do składania propozycji inwestycji, które według mieszkańców powinny być zrealizowane w Dzierżoniowie w najbliższych latach. Chodzi zarówno o duże, jak i małe zadania ułatwiające życie i polepszające miejską infrastrukturę.

Aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego to możliwość zwrócenia uwagi na nowe potrzeby i jeden z elementów wpływającego na korzystne zmiany w Dzierżoniowie. Każda zgłoszona propozycja zostanie rozpatrzona według takich samych kryteriów oceny.

Woje propozycje mieszkańcy mogą składać do 30 czerwca. Można to zrobić w Biurze Obsługi Klienta, przy stanowisku „A”, przesłać poprzez stronę www (www.epuap.gov.pl) lub mailem (um@um.dzierzoniow.pl).

Wzór wniosku

Wieloletni Plan Inwestycyjny Dzierżoniowa jest aktualizowany co trzy lata.