Niemiecka delegacja w bielawskim magistracie

We wtorek 30 kwietnia w bielawskim magsitracie odbyła się wizyta delegacji byłych mieszkańców Bielawy i okolicznych miejscowości oraz ich potomków. Obecni obywatele różnych niemieckich miast i miasteczek nadal czują sentymentalną więź z ternami Ziemi Dzierżoniowskiej, dlatego są tu częstymi gośćmi.

Cenne eksponaty i pamiątki z czasów przedwojennych podziwiał tego dnia wraz z goścmi, burmistrz Andrzej Hordyj. Spotkanie w Urzędzie Miejskim, zainicjowane przez panią Bożenę Olejniczak, było doskonałą okazją do wspomnień. Takie wizyty są także niezbedne dla podtrzymania międzynarodowych kontaktów.

Wspomniane pamiątki, trafią do bielawskiej placówki muzealnej.