Nie wstydźmy się! Alkoholizm to choroba. Daj sobie pomóc.

O chorobach mówi się trudno. O chorobie alkoholowej chyba najtrudniej.
Często uzależniony nie chce się przyznać przed samym sobą. A jak już się przyzna, to padają pytania “co ludzie powiedzą”.
Uświadamiajmy się nawzajem, że to nie jest wstyd. Wstydem jest poddać się tej chorobie.
Z prośbą o pomoc zwróciła się do nas mieszkanka Pieszyc. Z racji tego- na jej prośbę- opłaciliśmy farmakologiczne wsparcie w walce z tą podstępną chorobą. Mamy nadzieję, że uda nam się być pomocnym ramieniem w tych nierównych zawodach jeszcze nie raz!