Nasze grono ciągle się powiększa. Dziękujemy Geotrans za Wasze wielkie serce!

Geotrans logo

Kolejne wielkie serca przyłączają się do Nas, abyśmy mogli pomagać WAM!
Dziękujemy!
Geotrans działa na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez świadczenie usług w zakresie gospodarczego wykorzystania oraz przetwarzania odpadów i rekultywacji terenów.
Specjalizujemy się w zagospodarowywaniu odpadów poprocesowych pochodzących z oczyszczalni ścieków, instalacji komunalnych  i elektrociepłowni.
W ramach świadczonych usług oferujemy transport odpadów specjalistycznymi pojazdami oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów we własnych instalacjach jak również doradztwo techniczne w zakresie inwestycji związanych z gospodarką odpadami
Obsługujemy:
-przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru wytwarzanych przez nie odpadów
-elektrociepłownie w ramach odbioru odpadów powstałych w wyniku spalania paliw np. popiołów, żużli (UPS).