Nabory do przedszkoli – co trzeba wiedzieć?

Od 1 marca mieszkańcy Dzierżoniowa mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do prowadzonych przez miasto przedszkoli publicznych. Nabór prowadzą także działające w naszym mieście przedszkola niepubliczne. Do wybranego przez rodzica lub opiekuna prawnego przedszkola w pierwszej kolejności zapisywane są dzieci spełniające takie kryteria, jak wielkość rodziny, samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny czy objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Znaczenie w procesie naboru ma także to, czy rodzice samotnie wychowujący dziecko pracują lub prowadzą działalność gospodarczą oraz czy do danego przedszkola zapisane jest już rodzeństwo.

Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym, w tym o postępowaniu uzupełniającym, prowadzone są w poszczególnych przedszkolach publicznych.

Dzierżoniowskie przedszkola publiczne:

 • Przedszkole Publiczne nr 1 im. Jana Brzechwy
 • Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym
 • Przedszkole Publiczne nr 7

Oddział przedszkolny:

 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika

Dzierżoniowskie przedszkola niepubliczne:

 • Przedszkole Niepubliczne nr 3 „Pod Topolą”
 • Przedszkole Niepubliczne nr 4
 • Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Piątka”
 • Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie „Szóstka”
 • Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek
 • Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka”

(WAŻNE – każde przedszkole niepubliczne prowadzi rekrutację na własnych zasadach)

Nabór do przedszkoli publicznych prowadzony jest na zasadach opisanych w:

Najważniejsze terminy:

 • 1-30 marca 2018 r. (do godz. 14.00) – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • do 10 kwietnia 2018 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną;
 • 18 kwietnia (do godz. 14.00) – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki (lista wywieszana jest lista w przedszkolu);
 • do 27 kwietnia 2018 r. (do godz. 14.00) – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia;
 • do 11 maja 2018 r. (do godz. 14.00) – podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki.

Konieczne dokumenty: